Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Vô Tranh Số 1

 Một số hình ảnh trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Vô Tranh Số 1: