Câu lạc bộ tiếng anh trong hè 2023 của trường TH Nghĩa Phương 2, Bắc Giang

Câu lạc bộ tiếng anh trong hè 2023 của trường TH Nghĩa Phương 2, Bắc Giang