Câu lạc bộ tiếng anh trong hè 2023 của trường TH Thị trấn Phương Sơn, Bắc Giang

Một số hình ảnh của Trung tâm Ngoại ngữ Hà Bắc giảng dạy tại trường Tiểu học Thị trấn Phương Sơn, Tỉnh Bắc Giang