Câu lạc bộ tiếng anh trong hè 2023 của trường TH Thanh Lâm, Bắc Giang

Câu lạc bộ tiếng anh trong hè 2023 của trường TH Thanh Lâm, Bắc Giang