Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Thanh Lâm

Một số hình ảnh Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Thanh Lâm: