Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Nghĩa Phương 2

Một số hình ảnh Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Nghĩa Phương 2: