Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Nghĩa Phương 1

Một số hình ảnh Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Nghĩa Phương 1: