Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Đồi Ngô số 2

Một số hình ảnh Trung tâm ngoại Ngữ Hà Bắc hợp tác với trường Tiểu học Đồi Ngô số 2: