Tiếng Anh giao tiếp, Luyện thi

Khóa học Tiếng Anh Giao tiếp, Luyện thi

Mô hình lớp học:

  • Từ 10 - 15 học sinh/1 lớp
  • Hỗ trợ học sinh tối đa

Giáo viên giảng dạy: 

  • 100% Giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy

Khóa học Tiếng Anh Washington Movers dành cho học sinh từ 7 - 12 tuổi. Chương trình gồm 5 cấp độPre- Movers ( dành cho các em học sinh chưa theo học các chương trình Starters của Washington), Movers 1 ( HS lớp 2). Movers 2 ( HS lớp 3), Movers 3 ( HS lớp 4), Movers 4 ( HS lớp 5)