Khóa học Tiếng Anh Trẻ em 11-14 tuổi

Khóa học Tiếng Anh Trẻ em 11 - 14 tuổi: Chương trình 4 kỹ năng theo giáo trình Prepare

Mô hình lớp học:

  • Từ 10 - 15 học sinh/1 lớp
  • Hỗ trợ học sinh tối đa

Giáo viên giảng dạy: 

  • 100% Giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy